Kokybės politika

UAB "Metalistas LT" kokybės politika koncentruota į klientų reikmių ir lūkesčių patenkinimą, o veikla organizuojama taip, kad produkcijos kokybė atitiktų aukščiausius tarptautinius standartus. Tuo tikslu  gamyboje naudojamos tik patikrintos žaliavos bei priedai iš Europoje ir pasaulyje pripažintų tiekėjų, nuolat keliama įmonės specialistų kvalifikacija, peržiūrimi ir nuolat tobulinami procesai, ieškoma naujų racionalesnių gamybos resursų panaudojimo būdų. Įmonėje kokybė sekama nuo žaliavų gavimo iki paskutinės gamybos  stadijos, o gamyba organizuojama ir atliekos tvarkomos laikantis griežčiausių aplinkosaugos reikalavimų.

 

2007 m. UAB „METALISTAS LT“ buvo įdiegta (2013 m. atnaujinta) kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008 bei aplinkos apsaugos standartas LST EN ISO 14001:2004. O 2011 m. įmonėje įdiegta (2013 m. atnaujinta) vadybos sistema LST EN ISO 3834-2:2007 atitinkanti metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimus.

2007 m. UAB „METALISTAS LT“ po įvykusių Rolls-Royce auditų pripažintas Rolls-Royce Diesels Power veiklos šakos sertifikuotu tiekėju.

 

2008 m. UAB „METALISTAS LT“ patvirtinta MAN dyzelinių įrengimų komplektavimo dalių tiekėja. Įmonei įteikta kokybės standarto atitikties audito išvada.

 

Kokybės kontrolei skiriamas ypatingas dėmesys. Į kokybės valdymo procesą siekiama įtraukti visų lygių darbuotojus. Atliekant techninius matavimus gamyboje naudojamos kalibruotos geometrinių, fizikinių ir cheminių dydžių matavimo priemonės, kurios įmonėje yra nuolat tikrinamos ir atnaujinamos.

Atliekant specifinius cheminius, fizikinius tyrimus bendradarbiaujama su nepriklausomomis mokslinių tyrimų laboratorijomis ir institutais. Nuolat palaikomas ryšys ir konsultuojamasi su vietos mokslo įstaigomis.